خانه » محصولات » ضد مهاجرت ATLAS MIGRA AMC

ضد مهاجرت

ATLAS MIGRA AMC

ATLAS MIGRA AMC عامل ضد مهاجرت رنگ برای رنگرزی مداوم منسوجات پنبه، پلی‌استر پنبه و پلی‌استر ویسکوز با رنگ‌های دیسپرس، راکتیو، خمی و سولفور به روش پد – خشک کردن – تکمیل می‌باشد. این محصول ویسکوزیته محلول پد را افزایش داده و از این طریق باعث افزایش میزان برداشت خیس می‌گردد.

ATLAS MIGRA AMC با جلوگیری از مهاجرت ذرات رنگ در طول پروسه رنگرزی، مانع ایجاد نایکنواختی رنگ و تفاوت شید در پشت، رو، مرکز و کناره‌ های پارچه می‌شود.

ATLAS MIGRA AMC تأثیری بر روی شید رنگ نداشته و به راحتی قابل شستشو است.

مشخصات
شکل ظاهریمایع غلیظ بیرنگ تا زرد روشن
خاصیت یونیآنیونیک
Hp محلول ۱ درصد۱ ± ۷
حلالیتمحلول در آب
سازگاریسازگار با مواد آنیونیک و نانیونیک
پایداریپایدار در محیط اسیدی و قلیایی ضعیف
روش مصرف
چاپ و رنگرزی
ATLAS MIGRA AMC۱۰ – ۵ گرم در لیتر (میزان مصرف به نوع رنگ و شرایط خشک کردن بستگی دارد.)
  • در یک همزن با دور پایین مقدار مورد نیاز از ATLAS MIGRA AMC، در 20 – 10 برابر آب گرم با سختی پایین حل شود.
  • محلول فوق را از صافی عبور داده تا ذرات حل نشده درصورت وجود جدا گردند.
  • محلول رنگرزی یا رنگ دیسپرس شده به همراه مواد شیمیایی مورد نیاز به صورت جداگانه آماده شود.
  • محلول ATLAS MIGRA AMC با محلول رنگرزی آماده شده مخلوط گردد.
  • محلول فوق یک بار دیگر از صافی عبور داده شده و با استفاده از آب با سختی پایین به حجم نهایی مورد نظر برسد.
ملاحظات
  • ATLAS MIGRA AMC برای روش رنگرزی مداوم پیگمنت مناسب نمی‌باشد.
نگهداری

شرایط نگهداری: در مکانی خشک وخنک و به دور از اشعه مستقیم خورشید، در دمای زیر ۳۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود. به منظور جلوگیری از تماس مواد با هوا و رطوبت درپوش ظرف کاملاً بسته شود.

مدت نگهداری: در صورت نگهداری در شرایط مناسب به مدت ۹ ماه پس از تولید قابل استفاده می‌باشد.

اطلاعات و مشخصات فوق بر اساس آزمایش‌های انجام شده در آزمایشگاه شرکت اطلس زرین میباشد و ممکن است با محصول ارائه شده کمی متفاوت باشد. به همین منظور و با توجه به شرایط محیطی، نوع پارچه و ماشین آلات مورد استفاده توصیه می‌گردد قبل از مصرف در مقیاس کوچک آزمایش شود. همچنین تغییر در خواص محصول به دلیل نگهداری نامناسب و یا خارج از مدت زمان مشخص شده مسئولیتی را متوجه شرکت اطلس زرین نمی‌کند.

دانلود