خانه » محصولات » یکنواخت کننده ATLAS LEVEL

دیسپرس کننده و یکنواخت کننده

ATLAS LEVEL 002

ATLAS LEVEL 002 یک ماده یکنواخت‌کننده، دیسپرس‌کننده و تسریع‌‌کننده رنگرزی در رنگرزی دما بالای پلی‌استر می‌باشد.
ATLAS LEVEL 002 با تسریع نفوذ رنگدانه‌های دیسپرس به داخل الیاف پلی‌استر، باعث افزایش برداشت رنگ و کاهش مدت زمان رنگرزی می‌گردد.

مشخصات
شکل ظاهریمایع شفاف تا نیمه‌شفاف ویسکوز زرد رنگ
خاصیت یونینانیونیک
pH محلول ۱ درصد۱ ± ۷
حلالیتمحلول در آب
سازگاریسازگار با مواد کانیونیک، آنیونیک و نانیونیک
پایداریپایدار در محیط اسیدی و قلیایی ضعیف
روش مصرف
روش رمق‌کشی
در روش رمق‌کشی تاپس، نخ، الیاف و منسوجات پلی‌استر، شرایط حمام به صورت زیر پیشنهاد می‌گردد:
ATLAS LEVEL 002۱٫۵ – ۰٫۷۵ درصد
بافر اسیدی۱ – ۰٫۵ گرم در لیتر
  • ترکیب فوق در دمای ۶۰ درجه سانتیگراد به مدت ۵ تا ۱۰ دقیقه مخلوط شود.
  • رنگ دیسپرس اضافه شده و تا ۵ دقیقه دیگر مخلوط گردد.
  • pH در محدوده ۵٫۵ تا ۴٫۵ تنظیم شده و رنگرزی به شیوه معمول انجام گیرد.
اصلاح رنگرزی و یکنواختی رنگ
ATLAS LEVEL 002۳ - ۱٫۵ درصد
بافر اسیدی۲ - ۱ گرم در لیتر
pH حمام۵٫۵ - ۴٫۵
رنگ اولیه رنگرزی ۲۰ - ۱۰ درصد
مزایا
  • بالا بردن سرعت رنگرزی هراه با خاصیت پخش کنندگی یکنواخت که باعث کاهش زمان و دمای رنگرزی می‌شود. همچنین باعث برداشت خوب رنگ و بالا بردن کیفیت ظاهری رنگ می‌شود.
  • کف کنندگی کم که آن را مناسب رنگرزی در دمای با می‌کند.
نگهداری

شرایط نگهداری: در مکانی خشک وخنک و به دور از اشعه مستقیم خورشید، در دمای زیر ۳۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود. به منظور جلوگیری از تماس مواد با هوا و رطوبت درپوش ظرف کاملاً بسته شود.

مدت نگهداری: در صورت نگهداری در شرایط مناسب به مدت ۹ ماه پس از تولید قابل استفاده می‌باشد.

اطلاعات و مشخصات فوق بر اساس آزمایش‌های انجام شده در آزمایشگاه شرکت اطلس زرین میباشد و ممکن است با محصول ارائه شده کمی متفاوت باشد. به همین منظور و با توجه به شرایط محیطی، نوع پارچه و ماشین آلات مورد استفاده توصیه می‌گردد قبل از مصرف در مقیاس کوچک آزمایش شود. همچنین تغییر در خواص محصول به دلیل نگهداری نامناسب و یا خارج از مدت زمان مشخص شده مسئولیتی را متوجه شرکت اطلس زرین نمی‌کند.

دانلود