خانه » محصولات » فیکسه کننده ATLAS FIXANOL

فیکسه کننده رنـگ راکتیـو و مستقیم

ATLAS FIXANOL

ATLAS FIXANOL یک فیکسه‌کننده کاتیونیک بدون فرمالدئید بر پایه پلی‌آمین، مناسب برای رنگرزی و چاپ رنگ‌های راکتیو و مستقیم است. با توجه به صفات خاص آن، نه تنها ثبات شستشویی را افزایش و لکه گذاری بر روی الیاف دیگر را کاهش می‌دهد، بلکه ثبات در برابر عرق بدن و تماس آب را هم بهبود می‌بخشد. همچنین بر روی ثبات نوری و رنگ کالا اثر نامطلوبی نمی‌گذارد.

ATLAS FIXANOL قابل استفاده به روش پد و همچنین رمق کشی است.

مشخصات
شکل ظاهریمایع بی‌رنگ تا مایل به قهوه‌ای روشن
خاصیت یونیکانیونیک
pH محلول ۱ درصد۱ ± ۶
حلالیتمحلول در آب
سازگاریسازگار با مواد کانیونیک و نانیونیک
پایداریپایدار در محیط اسیدی و قلیایی ضعیف
روش مصرف
روش رمق‌کشی
پس از شستشوی کامل به منظور برطرف‌کردن رنگ‌های راکتیو هیدرولیز‌ نشده از کالای رنگرزی و یا چاپ شده، در حمامی با مقادیر زیر عمل شود.
ATLAS FIXANOL۲٫۵ – ۱ درصد
دمای حمام۴۰ درجه سانتیگراد
زمان۳۵ – ۱۵ دقیقه
pH حمام۵٫۵ – ۵
روش مداوم
ATLAS FIXANOL۲۵ - ۱۰ گرم در لیتر
برداشت۷۵ - ۶۵ درصد
pH حمام۵٫۵ - ۵
دمای خشک کردن۱۷۰ - ۱۳۰ درجه سانتیگراد
روش شستشوی مداوم
ATLAS FIXANOL۲۵ - ۱۰ گرم در لیتر
pH حمام۵٫۵ - ۵ (با اسیداستیک تنظیم گردد)
دمای حمام۴۰ - ۳۵ درجه سانتیگراد
برطرف‌کردن فیکسه‌کننده از روی پارچه رنگرزی شده
  • شستشوی پارچه فیکس‌ شده با ۱ – ۰/۵ درصد نفوذ دهنده در ۹۵ درجه سانتیگراد به مدت ۳۰ – ۲۰ دقیقه و تخلیه حمام.
  • شستشوی سرد به مدت ۱۰ دقیقه و تخلیه حمام.
  • تنظیم pH حمام در حدود ۵ -۴٫۵ و ترجیحاً اضافه کردن ۳ – ۲ درصد دیسپرس کننده پودری و ۱٫۵ – ۱ درصد یکنواخت کننده و ادامه دادن عملیات در دمای ۹۰- ۸۵ درجه سانتیگراد به مدت ۳۰ – ۲۰ دقیقه و تخلیه حمام.
  • شستشو با آب ۷۰ درجه سانتیگراد به مدت ۱۰ دقیقه و تخلیه حمام.
  • شستشو با آب سرد به مدت ۱۰ دقیقه و تخلیه حمام.
نگهداری

شرایط نگهداری: در مکانی خشک وخنک و به دور از اشعه مستقیم خورشید، در دمای زیر ۳۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود. به منظور جلوگیری از تماس مواد با هوا و رطوبت درپوش ظرف کاملاً بسته شود.

مدت نگهداری: در صورت نگهداری در شرایط مناسب به مدت ۹ ماه پس از تولید قابل استفاده می‌باشد.

اطلاعات و مشخصات فوق بر اساس آزمایش‌های انجام شده در آزمایشگاه شرکت اطلس زرین میباشد و ممکن است با محصول ارائه شده کمی متفاوت باشد. به همین منظور و با توجه به شرایط محیطی، نوع پارچه و ماشین آلات مورد استفاده توصیه می‌گردد قبل از مصرف در مقیاس کوچک آزمایش شود. همچنین تغییر در خواص محصول به دلیل نگهداری نامناسب و یا خارج از مدت زمان مشخص شده مسئولیتی را متوجه شرکت اطلس زرین نمی‌کند.

دانلود