خانه » محصولات » فیکسه کننده چاپ پیگمنت PRINTFIX AC

فیکسه کننده چاپ پیگمنت

PRINTFIX AC

PRINTFIX AC فیکسه کننده چاپ پیگمنت بر پایه رزین ملامین فرمالدئید و مناسب برای چاپ روی پارچه‌های گردباف، پارچه‌های سلولزی، پلی‌استر/پنبه، پلی‌استر ویسکوز و پلی‌آمیدها می‌باشد.

افزودن PRINTFIX AC به خمیر چاپ، ثبات چاپ پیگمنت بخصوص ثبات سایشی خشک و ثبات سایشی تر را افزایش میدهد.

مشخصات
شکل ظاهریمایع شفاف بی‌رنگ
خاصیت یونینانیونیک
pH محلول ۱ درصد۱ ± ۷
حلالیتمحلول در آب
سازگاریسازگار با مواد کاتیونیک، آنیونیک و نانیونیک
پایداریپایدار در محیط اسیدی و قلیایی ضعیف
مقدار مصرف

مقدار ۳ – ۱ درصد از PRINTFIX AC را می‌توان به خمیر چاپ؛ از نوع مخلوط آب و نفت و یا غلظت دهنده‌های مصنوعی، اضافه کرد.

نگهداری

شرایط نگهداری: در مکانی خشک وخنک و به دور از اشعه مستقیم خورشید، در دمای زیر ۳۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود. به منظور جلوگیری از تماس مواد با هوا و رطوبت درپوش ظرف کاملاً بسته شود.

مدت نگهداری: در صورت نگهداری در شرایط مناسب به مدت ۹ ماه پس از تولید قابل استفاده می‌باشد.

اطلاعات و مشخصات فوق بر اساس آزمایش‌های انجام شده در آزمایشگاه شرکت اطلس زرین میباشد و ممکن است با محصول ارائه شده کمی متفاوت باشد. به همین منظور و با توجه به شرایط محیطی، نوع پارچه و ماشین آلات مورد استفاده توصیه می‌گردد قبل از مصرف در مقیاس کوچک آزمایش شود. همچنین تغییر در خواص محصول به دلیل نگهداری نامناسب و یا خارج از مدت زمان مشخص شده مسئولیتی را متوجه شرکت اطلس زرین نمی‌کند.

دانلود