خانه » محصولات » بیندر چاپ پیگمنت PRINTBIND FF

بیندر چاپ پیگمنت

PRINTBIND FF

PRINTBIND FF یک نوع بیندر بدون فرمالدئید برای چاپ پیگمنت روی پارچه‌های سلولزیک و ترکیبات آن است.‌ این بیندر شفافیت خوب و زیر دست نرم و کشسانی به پارچه می‌دهد و باعث افزایش ثبات سایشی و شستشویی می‌گردد.

PRINTBIND FF را میتوان به عنوان پوشش دهنده برای بالا بردن نرمی زیردست پارچه‌ها به کار برد.

مشخصات
شکل ظاهریمایع تقریباٌ سفید
خاصیت یونیآنیونیک
pH محلول ۱ درصد۱ ± ۸
حلالیتمحلول در آب
سازگاریسازگار با مواد آنیونیک و نانیونیک
پایداریپایدار در محیط اسیدی و قلیایی ضعیف
روش مصرف

انجام عملیات چاپ و سپس خشک کردن در دمای بالای ۱۳۰ درجه سانتیگراد و به دنبال آن تثبیت در دمای ۱۵۰ درجه سانتیگراد به مدت ۵ دقیقه

آماده‌سازی خمیر چاپ
  • مقدار پیشنهادی از PRINTBIND FF با ۲۰ درصد آب و مقدار مورد نظر پیگمنت چاپ داخل همزن مخلوط گردد.
  • سپس در حال هم‌زدن اوره به آن افزوده شود.
  • پس از آن به تدریج نیمی از غلظت دهنده مصنوعی به محلول اضافه شده تا تبدیل به خمیر گردد.
  • فیکسه کننده و آمونیاک و به دنبال آن باقیمانده آب به همزن اضافه شود.
  • در نهابت باقیمانده غلظت دهنده مصنوعی افزوده شده تا خمیر به غلظت مورد نظر برسد. هم زدن ۱۰ دقیقه دیگر ادامه یابد تا خمیر به غلظت و یکنواختی مطلوب برسد.

مقدار مصرف بر اساس درصد پیگمنت مصرفی برای پارچه‌های ۱۰۰٪ پنبه و یا پنبه/پلی‌استر (تا حداکثر ۶۷٪ پلی‌استر)

درصد پیگمنت چاپ< ۱ ٪۱ ٪ < ٬ < ۴ ٪> ۴ ٪
PRINTBIND FF۸ ٪۱۲ ٪۳ برار درصد پیگمنت
SYNTHICK P330۱٫۵ ٪۲ ٪۲٫۵ ٪ – ۲ ٪
اوره۵ ٪۵ ٪۵ ٪
PRINTFIX AC۲ ٪۳ ٪ – ۲ ٪
آمونیاک۱ ٪۲ ٪
آبباقیماندهباقیماندهباقیمانده
روش رمق‌کشی
مقدار مصرف۲ – ۱ درصد
pH حمام۵٫۵ – ۵
دمای حمام۴۰ – ۳۰ درجه سانتیگراد
ملاحظات
  • برای چاپ پیگمنت، پارچه باید اسیدی با pH در حدود ۵٫۵ تا ۶ باشد.
  • برای بدست آوردن چاپ با وضوح بالا، پارچه باید عاری از هر نوع نمک باشد.
نگهداری

شرایط نگهداری: در مکانی خشک وخنک و به دور از اشعه مستقیم خورشید، در دمای زیر ۳۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود. به منظور جلوگیری از تماس مواد با هوا و رطوبت درپوش ظرف کاملاً بسته شود.

مدت نگهداری: در صورت نگهداری در شرایط مناسب به مدت ۹ ماه پس از تولید قابل استفاده می‌باشد.

اطلاعات و مشخصات فوق بر اساس آزمایش‌های انجام شده در آزمایشگاه شرکت اطلس زرین میباشد و ممکن است با محصول ارائه شده کمی متفاوت باشد. به همین منظور و با توجه به شرایط محیطی، نوع پارچه و ماشین آلات مورد استفاده توصیه می‌گردد قبل از مصرف در مقیاس کوچک آزمایش شود. همچنین تغییر در خواص محصول به دلیل نگهداری نامناسب و یا خارج از مدت زمان مشخص شده مسئولیتی را متوجه شرکت اطلس زرین نمی‌کند.

دانلود